Angie Gómez. Estilista

Sessió realitzada amb Angie Gómez, estilista, per a l'article de Cindy Klein.